Privacy

Tijdens jouw bezoek aan de website Muziekgeheimen verzamelen wij geen persoonsgegevens.

Naar aanleiding van correspondentie of telefonisch contact verwerken wij mogelijk persoonsgegevens. Het is daarom goed dat jij weet wat wij met jouw gegevens doen en hoe jij je wensen rondom jouw gegevens kunt aangeven. Als jij het gebruik van jouw gegevens niet prettig vindt, neem dan gerust contact met ons op.

Verwerking persoonsgegevens

Naar aanleiding van correspondentie of telefonisch contact verwerken wij mogelijk de volgende persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken jouw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Wij gebruiken op onze website technische en functionele cookies. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De technische en functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

De analytische cookies die wij gebruiken verzamelen gegevens om de website te verbeteren. Dit doen wij met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (artikel 8, onder f) hoeven wij geen toestemming voor deze verwerking van persoonsgegevens te vragen, aangezien er geen of geringe gevolgen zijn voor jouw privacy. Wij delen geen gegevens met Google en maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op onze website staan elementen van externe partijen die met cookies werken. Wij hebben geen invloed op hoe zij de cookies plaatsen. Lees de privacyverklaringen van de betreffende partijen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens naar ons sturen.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.